Fondy

Vytvořte potenciál k růstu

Komplexní řešení pro distribuci fondů, jejich správu a v modifikované verzi řešení pro fondy penzijních společností.

CTS Fondy

Vytvořte potenciál k růstu

Spravujte v CTS agendu investiční společnosti, spravujte fondy kolektivního investování. Prodávejte aktivně fondy vaší investiční společnosti i fondy třetích stran. V modifikovaném nastavení lze CTS použít i pro fondy penzijního pojištění.

Investiční společnosti

Spravujte v CTS agendu investiční společnosti, spravujte fondy kolektivního investování. V modifikovaném nastavení lze CTS použít i pro fondy penzijního pojištění.

Správa podílníků obsahuje agendu:

  • přijetí pokynů na nákup formou investované částky, na prodej počtem kusů
  • pokyny jednoduché nebo řetězené (výměna fondů – switch), pravidelné investice
  • generování nebo validace pokynů na základě došlých plateb
  • řízení procesu výplat při zpětných odkupech

04

  

Banky

S naší platformou můžete prodávat na své pobočkové síti produkty vaší investiční společnosti, popřípadě produkty třetích stran. CTS vám umožní vést kompletní agendu spojenou s komunikací s emitenty fondů, agregovat a deagregovat vaše objednávky a také spravovat poplatky. Reporting klientům i regulátorům jsou samozřejmost. Zároveň platforma umí vyhodnocovat znalostní profily klientů, přiměřenosti, zkrátka věškeré náležitosti související s regulatorikou MiFiD. 

 

Aleš Mátl

Se společností CTS TRADE IT spolupracujeme od roku 2016. Za tu dobu se systém CTS stal core platformou pro obchodování s investičními produkty pro klienty retailového a privátního segmentu banky. Vedle vysoké spolehlivosti systému oceňuji proaktivní a férový přístup dodavatele, který je schopen zabezpečit jednotlivé deliveries včas a v odpovídající kvalitě.

Výhody systému

Široká produktová podpora

Systém podporuje širokou škálu produktů v oblasti kolektivního investování.

Poplatky

Systém umožňuje vysokou míru individualizace poplatků,

Pravidelné investice

Umožněte svým klientům pravidelně investovat do fondů. Pravidelné investice jsou jednou z klíčových funkcionalit.

Kompozitní produkty

Připravte pro vaše klienty různé druhy investičních spoření. 

Kontaktujte nás. Rádi s vámi probereme vaše požadavky.

Chci poslat zprávu