sab o.c.p

Díky systému CTS TRADE IT má SAB o.c.p. spolu s ostatními členy finanční skupiny nově možnost nabízet svým klientům otevření majetkového účtu v českém centrálním depozitáři cenných papírů. 

Systém CTS, který je implementován na centrále společnosti, umožňuje finanční skupině přístup na Centrální depozitář cenných papírů, ve kterém se registrují a spravují akcionáři, provádí custody převody a vedeme navazující evidence ISB – zákaznický účet.

Systém CTS jsme si vybrali na základě pozitivních referencí a zkušenosti na trhu. Hledali jsme spolehlivé řešení pro naše potřeby a nechtěli jsme experimentovat a zavádět provizorní systém, které by neměl potenciál do budoucna. Díky stabilnímu základu CTS a jeho možnostem získáváme perspektivní nástroj podporující naší dlouhodobou obchodní strategii.

Přečtěte si případovou studii
Implementace CTS ve Slovenské spořitelně

Výsledkem implementace CTS je snížení provozních nákladů oddělení treasury díky kvalitnější IT podpoře procesů v oblasti obchodování s cennými papíry na místní i zahraničních burzách a efektivnímu napojení na slovenský depozitář cenných papírů, včetně přímé podpory prodeje treasury produktů v pobočkové síti banky