Depozitář fondů

Brzy objevený problém bývá polovičním problémem

Produkt určený pro systémovou podporu Depozitáře fondů kolektivního investování a fondů penzijního pojištění. Zabezpečuje zejména kontrolní činnosti oceňování fondů a složení majetku fondu.

Jak systém funguje

Systém podporuje níže uvedené funkcionality:

  • evidence veškerého majetku fondu včetně jeho změn v čase (transakce),
  • tržní přecenění majetku fondu pro ověření, zda je majetek fondu oceněn reálně,
  • výpočet a ověření inkasovaných poplatků a čisté hodnoty majetku na jeden emitovaný podíl tzv. nett asset value (NAV),
  • provedení kontroly limitů a struktury majetku fondu podle zákona i podle statutu fond,
  • kontroly před uzavřením transakce

 

Výhody systému

Výborná parametrizovatelnost

Nastavujte uživatelsky parametry prováděných zákonných kontrol, tržního ocenění majetku i parametrů, které ovlivňují průběh procesu kontroly jednotlivých fondů. Jednoduchým způsobem lze nakombinovat dílčí zákonné/statutové kontroly do sad kontrol specifických pro jednotlivé fondy.

Automatické notifikace

Uživatel má možnost nastavit automatické odeslání výsledku kontrol jak interně v rámci depozitáře, tak příslušné investiční/důchodové společnosti.

Automatizace procesů

Na "jeden klik"  CTS provede celý proces kontroly fondu od prověření tržního ocenění, vypočítaného NAV až po kontrolu složení majetku dle zákona a statutu fondu.

All in one

Depozitář fondů využívá shodná data s ostatními moduly CTS. Odpadá tak starost o správu údajů o cenných papírech, tržních cenách apod. Do modulu depozitáře lze načítat otevřené transakce (obchody, korporátní akce) jednotlivých fondů a využít tyto informace k prováděným kontrolám. 

Modul Depozitáře lze však implementovat i jako samostanou aplikaci. 

Depozitář fondů používají

Přejít na portfolio společnosti

Kontaktujte nás. Rádi s vámi probereme vaše požadavky.

Chci poslat zprávu