Banka Creditas

Systém CTS zabezpečuje v bance kompletní agendu prodeje dluhopisů a agendu prodeje podílových listů. V dalších fázích bude CTS systém zabezpečovat v bance agendu správy vlastních portfolií. Systém umožňuje Bance CREDITAS přístup na Centrální depozitář cenných papírů, včetně vedení navazující evidence ISB. 

Na pobočkách banky je implementována webová platforma CTS, která umožňuje zadávat pokyny k obchodu včetně vyhodnocení investičního dotazníku klienta a poskytnutí vhodného a přiměřeného produktu. Na centrále banky je implementováno robustní řešení, které zabezpečuje exekuci a vypořádání obchodu, dále generuje účetní operace pro centrální systém banky, zpracovává korporátní akce související s držbou cenných papírů a v neposlední řadě zabezpečí regulatorní reporting na denní bázi.
Systém od CTS TRADE IT splňuje požadavky evropských nařízení jako je například GDPR a MiFID II.

Kamil Rataj, MBA

Se společností CTS TRADE IT spolupracujeme od roku 2017. Od počátku naší spolupráce nám společnost pomáhá hledat a realizovat řešení zaměřené pro naše potřeby. Systém CTS zastává v bance roli core aplikace pro obchodování cenných papírů. Na naši spolupráci oceňuji to, že společnost CTS TRADE IT nám poskytuje nejenom systém, ale i know-how v oblasti investičního bankovnictví.

Přečtěte si případovou studii
Implementace CTS ve Slovenské spořitelně

Výsledkem implementace CTS je snížení provozních nákladů oddělení treasury díky kvalitnější IT podpoře procesů v oblasti obchodování s cennými papíry na místní i zahraničních burzách a efektivnímu napojení na slovenský depozitář cenných papírů, včetně přímé podpory prodeje treasury produktů v pobočkové síti banky