Citi

Představení spolupráce

Citi užívá systém CTS zejména na vypořádání obchodů a instrukcí realizovaných přes CDCP, vedení evidence přijatých pokynů a realizovaných transakcí s cennými papíry, tvorbu účetních záznamů, monitoringu otevřených pozic cenných papírů a vedení vlastního portfolia banky dle definovaných metodik.

CTS navíc zajišťuje Citi podporu služeb výkonu clearingového agenta. V souladu s příchodem nové evropské směrnice MiFID II byl systém CTS upraven na míru tak, aby přizpůsobil interní procesy v Citi vzhledem k těmto nejzásadnějším regulačním změnám v poskytování investičních služeb.

Petr Kadlec

Naše spolupráce se společností CTS TRADE IT trvá již více než 10 let a vždy jsme se mohli spolehnout na vysokou kvalitu a včasné plnění závazků. Systém CTS tvoří nedílnou součást portfolia aplikací, které využíváme k poskytování služeb v oblasti investičního bankovnictví. Zástupci společnosti CTS TRADE IT nám vždy vychází vstříc při plnění našich požadavků a jednání jsou vedena na profesionální úrovni.

Přečtěte si případovou studii
Implementace CTS ve Slovenské spořitelně

Výsledkem implementace CTS je snížení provozních nákladů oddělení treasury díky kvalitnější IT podpoře procesů v oblasti obchodování s cennými papíry na místní i zahraničních burzách a efektivnímu napojení na slovenský depozitář cenných papírů, včetně přímé podpory prodeje treasury produktů v pobočkové síti banky