SSD

Bezpečí vzbuzuje důvěru

Chytré řešení pro distribuci Spořicích státních dluhopisů jak na pobočkách bank tak i na centrále.

Unikátní řešení SSD v CTS

Platforma CTS SSD je připravena pro distribuci Spořicích státních dluhopisů

CTS SSD umožňuje pro smluvní distributory Ministerstva Financí (MF ČR) zpracování agendy spojené s distribucí spořicích státních dluhopisů v plném rozsahu. Toto řešení pokrývá jak kompletní obsluhu koncových klientů bankovním poradcem v pobočkovém systému, tak i podporu zpracování požadavků jednotlivých oddělení back-office distributora.

Díky intuitivní WEB FE platformě jsou poradci schopni automatizovaně komunikovat s CDCP a na základě dostupných výsledků postupovat v procesu obsluhy klienta. Toto řešení pokrývá několikaúrovňové vyhodnocení ověření registrace a aktualizace údajů klientů v samostatné Evidenci MF v CDCP. V závislosti na výsledku a dostupné pozici SSD na majetkovém účtu klienta v CDCP je možné zadávat jak primární požadavky spojené s nabytím a splatností SSD, sekundárními převody, tak doplňkové služby včetně zprostředkování výpisů z majetkového účtu, elektronického přístupu apod.

Pro podporu zpracování je pro jednotlivá oddělení back-office distributora k dispozici mnohem širší škála funkcionalit. Ta zahrnuje zejména správu jednotlivých emisí, správu klientů a jejich klientských požadavků, možnost zpoplatnění požadavků, definice účetních schémat, reportingu, DWH apod.

CTS SSD je koncipováno jako samostatný modul, což zjednodušuje nasazení tohoto řešení.

SSD

 

Roman Choc

Česká spořitelna je v retailových investicích jedničkou na českém trhu. Abychom si naše postavení udrželi, musíme se více zaměřit na využívání nejnovějších technologií. To byl i jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli vyměnit starý, téměř 20 let využívaný systém DON za nový systém CTS. V nejbližších letech se budeme stále více zaměřovat na inovace v naší digitální nabídce investic a na systému CTS chceme v této oblasti dále stavět.

Kontaktujte nás. Rádi s vámi probereme vaše požadavky.

Chci poslat zprávu