CTS nově zajišťuje distribuci podílových listů ve Slovenské spořitelně

10. březen 2017

Společnost CTS TRADE IT, a.s. rozšířila systém CTS provozovaný ve Slovenské spořitelně o agendu distribuce podílových listů společnosti Asset Management Slovenské spořitelny. Slovenská spořitelna již v současné době provozuje systém CTS ve své pobočkové síti pro obchodování s cennými papíry, nově je přes CTS na pobočkách prováděna i distribuce podílových listů.
Řešení zahrnuje celý proces od příjmu pokynu, jeho validaci, odeslání investiční společnosti a následné vypořádání na/z klientských účtů. Kromě zpracování jednorázových pokynů CTS umožňuje i automatické zpracování pravidelných investic do podílových listů. CTS bylo rozšířeno o evidenci různých produktů pravidelného spoření do podílových listů nabízených Slovenskou spořitelnou, na jejichž základě dochází k automatickému generování pravidelných investic dle podmínek domluvených s jednotlivými klienty.

CTS se stalo hlavním systémem pro evidenci jednotlivých klientských pozic distribuovaných podílových listů a došlo tak k výraznému posílení významu CTS pro Slovenskou spořitelnu

Sdílet