GDPR v CTS

23. říjen 2017

Systém CTS se připravuje na novou regulaci o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation (GDPR), která nahradí stávající směrnici Data Protection Directive 95/46/EC. Směrnice přináší větší ochranu osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Systém CTS identifikuje osobní údaje, dokáže je exportovat, a buď na základě požadavky a vyhodnocení z banky osobní údaje anonymizuje nebo systém CTS sám vyhodnotí, zda je možné osobní údaje anonymizovat a spustí retenční období. Nová regulace začne platit od 25.5.2018.

Sdílet